fbpx

BENDROSIOS SĄLYGOS IR KAINŲ POLITIKA

Pardavimo sąlygos taikomos internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms. Kainos nurodytos prie prekių ir be PVM. Prie kainos pridedamas užsakytų prekių pristatymo mokestis. Pristatymo mokesčio dydis priklauso nuo užsakytų prekių rūšies ir pirkėjo buvimo vietos. Pristatymo mokestį pirkėjas gali matyti pirkinių krepšelyje sudėjus visas norimas prekes. Prekių aprašymai ir kita informacija rodoma prie konkrečios prekės.

PRODUKTAI

Rodomi gaminių vaizdai yra tik iliustravimo tikslais ir gali skirtis nuo tikrojo gaminio.

UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo užsakytų prekių gavimo dienos atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos sutarties. Atsisakymo teisė netaikoma, jei pirkėjas yra juridinis asmuo.

Prekes galima apžiūrėti ir įsitikinti, ar jos tinkamos. Norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo teise, užsakytos prekės negali būti naudojamos jokiu kitu būdu, nei tai būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti taip, kaip leidžiama prekėms išbandyti fizinėje parduotuvėje. Susipažinimas reiškia tą patį naudojimą, kaip ir susipažinimas su mažmenininkais prieš perkant. Jeigu prekės buvo naudojamos ne pagal paskirtį, kuri yra būtina norint įsitikinti prekių pobūdžiu, savybėmis ir veikimu arba turi naudojimo ar nusidėvėjimo žymių, Internetinė parduotuvė turi teisę sumažinti grąžinamą mokestį pagal prekės vertės sumažėjimą. prekės.

14 päeva jooksul tagastatud toode peab olema originaalpakendis ning samasuguses kompleksuses nagu ostjale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub ostjani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel ostjale.

Norėdami grąžinti prekes, užpildykite grąžinimo formą, kurią rasite ČIA. Vorm tuleb saata meiliaadressile info@tankler.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest. Kauba tagastamisega seotud kulud tasub Ostja välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on näiteks vale või vigane toode.

Ostja tagastab tellitud kauba 14 päeva jooksul peale tagastusvormi saatmist Tankleri meiliaadressile või esitab muu tõendi, et ta on antud ajavahemiku jooksul kauba vedajale üle andnud.  Tankler maksab Ostjale tagasi kõik saadud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul tagastusvormi saamisest.

Internetinė parduotuvė gali atsisakyti grąžinti pinigus tol, kol negrąžinama prekė, kuri yra sutarties dalykas, arba kol pirkėjas nepateiks įrodymų, kad prekė buvo grąžinta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. Jeigu pirkėjas aiškiai pasirinko kitokį nei internetinės parduotuvės siūlomą pigiausią įprastą pristatymo būdą, Internetinė parduotuvė neprivalo vartotojui atlyginti išlaidų, viršijančių išlaidas, susijusias su įprastu pristatymo būdu. Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir pareikalauti iš pirkėjo grąžinti prekę, jeigu prekės kaina internetinėje parduotuvėje dėl klaidos yra ženkliai mažesnė už prekės rinkos kainą.

PREKIŲ KEITIMAS

Jeigu Pirkėjas pageidauja keisti prekę savo pageidavimu, pirmiausia jis privalo grąžinti užsakytas prekes ir apmokėti visas su grąžinimu susijusias išlaidas. Tada Pirkėjas gali pateikti naują užsakymą internetinėje parduotuvėje. Internetinė parduotuvė grąžins Pirkėjui už grąžinamas prekes sumokėtą sumą, jei prekė yra nepažeista ir nesugadinta.

TEISĖ PATEIKTI PAREIŠKĄ

Internetinė parduotuvė atsako už pirkėjui parduotų prekių neatitikimą ar trūkumą, kuris jau egzistavo daikto perdavimo metu ir išryškėja per dvejus metus nuo prekės pristatymo pirkėjui. Per pirmuosius šešis mėnesius nuo daikto perdavimo pirkėjui laikoma, kad trūkumas jau egzistavo perdavimo momentu. Internetinės parduotuvės pareiga yra paneigti atitinkamą prielaidą.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@tankler.ee või helistada telefonil: (+372) 50 56 214. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

ARGUMENTŲ SPRENDIMAS

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@tankler.ee või helistada telefonil (+372) 50 56 214.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada ČIA. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole ČIA.

FORCE MAJEURE

Nė viena šalis neatsako kitai šaliai ir jos elgesys nelaikomas šių sąlygų pažeidimu dėl bet kokio vėlavimo ar įsipareigojimų nevykdymo, jei tokio vėlavimo ar neveikimo priežastis buvo nepriklausanti nuo tos šalies. (force majeure). Šalis, susijusi su nenugalimos jėgos įvykiu, turi dėti visas pastangas, kad įvykio pasekmės būtų kuo mažesnės.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top